UMOCNIONE OKOPY

Całość kompleksu otoczona była wałem ziemnym i fosą. Na wale mieściły się stanowiska strzeleckie, w późniejszym okresie przygotowane także dla karabinów maszynowych. Niektóre odcinki okopów były szalowane betonem. W newralgicznych punktach umieszczono specjalne betonowe stanowiska dla wieżyczek przwoźnych. Wieżyczki mogły być stanowiskiem obserwatorów ale większość z nich była wyposażona w szybkostrzelne działa kalibru 53 mm. W ekspozycji festy można zobaczyć kilka wieżyczek.

powrót